Talent2learn​​

Teamontwikkeling

Bouwen aan je team brengt elkaar verder

Teamontwikkeling

Teams hebben tegenwoordig in veel organisaties een belangrijke rol bij het volbrengen van complexe en dynamische taken. Het succes van teams wordt sterk bepaald door hoe de individuele leden onderling afhankelijk zijn, zij met elkaar communiceren en samen verantwoordelijkheid delen in het behalen van resultaten.   

Teamontwikkeling is een proces dat in een team tot stand komt en teamleden tot bloei brengt. Een team bestaat uit diverse leden met  verschillende belangen, wensen, karaktereigenschappen en kwaliteiten. Zij werken nauw samen om gezamenlijke doelen te bereiken. Alleen niet elke groep mensen is een team. Daar is wel wat meer voor nodig.

Om als groep tot een team te komen helpen de volgende zes dimensies van het Teampro6 (bron: Gerlanda Dirksen)

Dimensies van het Teampro6

Teampro6

Teamcoaching

Bij teamcoaching zorgen wij ervoor dat teamleden zowel individueel als in het team optimaal kunnen functioneren. We beïnvloeden de interactie in teams zodat het team als geheel beter gaat functioneren. Dit doen we zoveel als mogelijk in praktijksituaties van het team. Door teamcoaching worden teamleden zich bewust van collectieve patronen in gedrag en denken van teams.

Achterliggende ideeën bij team coaching zijn:

  • Vermijden van individuele en teamafhankelijkheid van teamleden ten opzichte van de leidinggevende.
  • De verantwoordelijkheid over de kwaliteit van interactie en resultaten bij het team leggen
  • De interactie onderling versterken ten behoeve van gezamenlijk leren en presteren.

Door als team samen het leerproces in te gaan brengen teamleden elkaar tot bloei.

Aanbod teamcoaching

teamontwikkeling

Wil jij bouwen aan je team?

Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek waarin we kennismaken, aandacht hebben voor de coachvraag en de mogelijkheden bespreken.