Teamcoaching vergroot de sfeer en effectiviteit van een team

Een ingespeeld team maakt gebruik van de talenten van elk teamlid

De dynamiek binnen teams zorgt ervoor, dat de sfeer en effectiviteit van een team binnen korte tijd kan verslechteren. Dit kan veroorzaakt worden door een ruzie tussen 2 collega’s waardoor verdeeldheid binnen een team ontstaat. Ook kan de oorzaak een actie van de teamleider of directie zijn, waar de meeste teamleden het niet mee eens zijn. Door het ontbreken van een open communicatie zorgt dit voor onrust. Zo zijn er tientallen voorbeelden te geven. Wanneer hier niet op geanticipeerd wordt, zorgt dit voor een zand in de motor. Je zult ervaren dat de sfeer en effectiviteit van een team binnen korte tijd onherkenbaar zal veranderen. Teamcoaching is de oplossing voor teams om op een constructieve manier weer met elkaar in gesprek te komen. Als teamleider is het van belang om hier zo snel mogelijk op te anticiperen, want met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt zullen gekwalificeerde teamleden snel om zich heen gaan kijken.

teamcoaching

Teamcoaching: teamconflicten neutraliseren en een team effectief maken

Een ervaren teamcoach als Gerlanda Dirksen helpt teams op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Dit blijkt in de praktijk in eerste instantie voor alle teamleden vaak moeilijk te zijn, omdat de ‘veiligheid’ in een team dat niet goed draait en functioneert laag is. Toch is het een must dat elk teamlid zich durft uit te spreken en naar elkaar luistert. Anders kan nooit een open communicatie naar elkaar toe ontstaan. Teamcoach Gerlanda zal een team bewust maken van negatieve interactiepatronen door ze te benoemen. De teamconflicten die naar boven komen zullen opgelost moeten worden om een veilige omgeving te krijgen. Als ervaren teamcoach zal Gerlanda hierbij helpen. Alleen dan kunnen irritaties bespreekbaar en opgelost worden. Teamcoaching zorgt er niet alleen voor dat conflicten worden opgelost, maar een teamcoach kan ook helpen om een team effectiever te maken. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het hele team kijken, en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen.

Voor wie is teamcoaching van Talent2learn bestemd?

Teams van verschillende aard komen in aanmerking voor teamcoaching. Bijvoorbeeld afdelingen of business units, management teams, projectteams, startende teams. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek is zij altijd beschikbaar.

Wil je ook met Talent2learn aan de slag?

We helpen je graag om je vraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk (online) gesprek, zodat je weet wie we zijn, hoe we werken en welke aanpak het beste aansluit.