Talent2learn​​

Deep Democracy

Alles wat gezegd moet worden, mag worden gezegd’

Deep Democracy

Deep Democracy is een methode om te komen tot moedige dialogen, inclusieve besluiten en conflictoplossing. Het zorgt ervoor dat in een veilige setting alle stemmen, visies, meningen, emoties en wijsheden zendtijd krijgen, werkelijk worden gehoord en verkend voordat er een besluit wordt genomen. Ook het afwijkende geluid, ook wel de NEE genoemd, doet er toe en krijgt evenveel aandacht.

Deep Democracy is ook een filosofie en een manier van werken met mensen vanuit gevoel en een open houding. Hierdoor komen interacties en relaties tussen mensen tot bloei, leren we zelf en van elkaar, worden genomen besluiten echt gedragen door iedereen.

Het mooie is, dat het overal is te gebruiken: thuis, werk, vriendenclub, familie, school, politiek, medezeggenschap et cetera. Door iedereen: managers, docenten, trainers, voorzitters, politici, partners, et cetera. Deep Democracy is ‘a way of life’.

De methode

waterberg

Gedetailleerde informatie​

Het verdiepende zit hem in:

  • Het zoekt actief naar de NEE en een gedragen besluit
  • Het voegt de minderheidsstem toe aan het meerderheidsbesluit
  • Het benut alle potentieel en wijsheid uit de groep
  • Het haalt de dialoog weg van de persoon en richt zich op meningen, emoties, wijsheden, zorg, etc.
  • Het gaat het niet gevoerde gesprek aan in de onderstroom zodat de ‘Olifant in de kamer’ echt besproken wordt.

Democratie zoals we die vandaag allemaal kennen gaat over burgermacht, of in het Grieks, “Demo-Kratie’ – besluiten door het volk. Democratie is belangrijk en we hopen allemaal op gelijke rechten en vreedzame oplossingen. Alleen onze huidige democratie richt zich op de meerderheidsstem. En heeft weinig/geen oog voor het andere geluid of de minderheidsstem. Bij stemmen ‘wint’ de meerderheid. Ook bij 51% voor en 49% tegen. Herkennen mensen zich zo in het besluit? Ik denkt van niet!

Deep Democracy brengt democratie juist tot leven. Het gaat verder door naast alle stemmen op te nemen maar alle niveaus van onze ervaringen en emoties. Daarmee creëer je gemeenschapsgevoel.

Deep Democracy Lewis Methode is ontstaan in de post-apartheid van de jaren negentig in Zuid-Afrika ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis. Het gedachtegoed komt uit de procesgeoriënteerde psychologie van Arnold Mindell en wordt toegepast in het werken met mensen in groepen en organisaties.

  • Brainstormsessies

Door alle deelnemers worden diverse ideeën, voorstellen, invalshoeken ingebracht op de vraag die voorligt. Dit levert een rijkdom aan mogelijkheden op.

  • Besluitvorming op basis van consent

De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan het uiteindelijk besluit toegevoegd.

  • Conflicthantering

Door diepere conflicten en polariteit trekken we verlammende interactie en samenwerking vlot door de vis onder water met elkaar te vangen en bespreekbaar te maken.

  • Versterken en/of vernieuwen van verbinding tussen mensen en groepen

Door oprechte tijd en aandacht voor elkaar, waarbij alles gezegd mag worden wat gezegd moet worden helen en/of versterken we verbindingen tussen mensen.

  • Leiderschap

Hoe stel je je op als leider in de interactie waardoor jij én de andere deelnemers gezamenlijk eigenaarschap nemen voor de besluitvorming en het uitvoeren daarvan…

Op meerdere locaties geven wij gecertificeerde trainingen en workshops. Ook begeleiden we processen bij brainstorm, besluitvorming en conflicthantering meetings.

Workshop

Deze workshop is de training Deep Democracy in 1 dag op maat.

Proces begeleiding

Wil je ook met Talent2learn aan de slag?

We helpen je graag om je vraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk (online) gesprek, zodat je weet wie we zijn, hoe we werken en welke aanpak het beste aansluit.