Conflicthantering geeft inzicht hoe met conflicten om te gaan

Een conflict is veel meer dan alleen een meningsverschil

Elk mens kijkt door een andere bril naar de wereld. Dat is logisch, want elk mens is uniek. Dit is gegeven dat voor elke vorm én benadering van conflicthantering geldt. Maar de wijze waarop je als persoon naar een situatie kijkt komt ook voort uit de omgeving waarin je bent opgegroeid, man – vrouw verschillen, leeftijdsverschillen en cultuurverschillen. Dit zijn slechts een deel van alle factoren die van invloed zijn op vorming van jouw persoonlijkheid en hoe je als persoon denkt en handelt.

Een conflict kan ontstaan door een ontstane situatie op de werkvloer of binnen een organisatie waar men tegen zaken anders aankijkt dan jij. Verdeeldheid kan ontstaan wanneer de doestellingen en uitgangspunten die men afzonderlijk nastreeft onverenigbaar met elkaar zijn. Dit soort situaties zorgen voor botsingen wanneer men geen ervaring en handvatten heeft op het gebied van conflicthantering.

conflicthantering

Conflicthantering legt de primaire oorzaken van een conflict bloot

Veel conflicten ontstaan doordat de ene partij waarden en normen hanteert, die voor de andere partij totaal vreemd zijn. Deze waarden en normen kunnen onder meer voortkomen uit culturele- politieke- en geloofsovertuigingen. Wanneer men niet openstaat om ‘echt’ naar elkaar te luisteren zal een conflict versneld verslechteren en zelfs voor een escalatie gaan zorgen met alle gevolgen van dien. Hierdoor zal een oplossing zonder gevolgen steeds moeilijker worden. In plaats van consensus proberen te vinden gaat men elkaar beledigen of anderen manipuleren om voor jouw visie te kiezen. Professionele conflicthantering kan dan een oplossing zijn om uit deze vervelende impasse te komen door bijvoorbeeld een training conflicthantering te volgen.

Voor een succesvolle conflicthantering is het van belang, dat er een open dialoog nog mogelijk is. Alleen dan kan er wederzijds begrip gaan ontstaan voor de gedachten en beweegredenen van de ander. Met meer dan 30 jaar ervaring kan intermediair Gerlanda Dirksen deze belangrijke brugfunctie invulling geven en handvatten aanbieden. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek over conflicthantering kun je haar altijd bellen.

Wil je ook met Talent2learn aan de slag?

We helpen je graag om je vraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk (online) gesprek, zodat je weet wie we zijn, hoe we werken en welke aanpak het beste aansluit.