Breng elkaar tot bloei met GROW

Afbeelding van Mohamed Hassan 

Omdat bovenstaande titel de missie is van Talent2Learn wil ik hier graag kort bij stil staan. Het elkaar tot bloei brengen kan natuurlijk op verschillende manieren gebeuren. Een van die manieren is coaching. Met coaching probeer je het beste van de ander(en) naar boven te halen. Een coach stelt de vraag van de ander (de coachee) centraal en faciliteert zoveel mogelijk het coachproces. Dit proces ondersteun ik met coachvaardigheden, kennis, tools en methoden op het gebied van loopbaancoaching.

Als gecertifieerd Loopbaancoach gebruik in regelmatig het GROW-model. Dit model helpt de coachee en mij bij het verhelderen van de coachvraag, doelen, mogelijkheden en actie(s). Ik zie dit model dan ook als een hulpmiddel waarbij het natuurlijk gaat om het echte oprechte gesprek. In dit artikel zal ik wat dieper in gaan op het GROW-model en hoe je het kunt gebruiken. Misschien ken je het model of wil je het ook eens gebruiken…

Het GROW-Model

Het GROW-model is een praktische tool bij het coachen. Het bestaat uit een specifieke reeks vragen die de coachee helpt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de eigen coachvraag. De coach stelt zich daarin op als een neutrale facilitator, zonder te sturen. Je helpt als coach de ander het vier fasen proces te doorlopen aan de hand van verschillende vragen.

De vier fasen van het GROW-model

 • GOAL: wat wil je bereiken?
 • REALITY: waar staat je nu?
 • OPTIONS: welke mogelijkheden heb je?
 • WAY FORWARD: wat heb je te doen?

GOAL Doel

De eerste fase in dit model gaat over de gewenste situatie waarbij je de ander uitnodigt om stil te staan bij zijn/haar coachvraag en doel. De gewenste situatie is het moment waarin het doel bereikt is. Met behulp van verschillende hulpvragen laat je de ander nadenken en vertellen over wat hij/zij wil realiseren. Dit is een intensieve en belangrijke fase waar je de tijd voor moet nemen. Het is essentieel om in deze fase de doelen positief te formuleren en te concretiseren. Bijvoorbeeld:

 • Minder gestrest zijn’ wordt ‘meer ontspannen zijn’.
 • Aan teamlid X heb je niks’ wordt ‘teamlid X stimuleren om competenties te ontwikkelen’

Enkele hulpvragen bij GOAL:

 • Wat wil je bereiken?
 • Welk probleem, situatie wil je veranderen of oplossen?
 • Hoe ziet dat er dan concreet uit? Als zijnde een film..
 • Wat zie, hoor en voel je dan?
 • Wat levert deze situatie je op?
 • Hoe weet je dat jij je doel hebt gerealiseerd?

De coachee stapt als het ware in de gewenste situatie en ervaart hoe dat er uit ziet en voelt. Ik check of de coachee een duidelijk beeld heeft van de gewenste situatie. Zo niet dan geef ik hiervoor nog wat meer tijd.  

REALITEIT – Huidige situatie

In deze fase verken je de huidige situatie. Je nodigt de ander uit voor een concrete beschrijving van de huidige situatie door open vragen te stellen zoals: wat, waar, wie, wanneer, hoe, etc. Net als in de vorige fase laat je ook nu de ander zijn/haar situatie visualiseren alsof je naar een film kijkt. Vaak vraag ik door om de coachee te helpen de huidige situatie meer te concretiseren. Ook let ik op de rode draad en de kern van het verhaal.

Enkele hulpvragen bij REALITY:

 • Wat is je huidige situatie, waar sta je nu?
 • Als je naar jezelf kijkt wat doe je dan?
 • Wat zie, hoor, voel je?
 • Als je naar je omgeving kijkt wat gebeurt er dan?
 • Wat zie, hoor en voel je?
 • Wat levert deze situatie je op?
 • Wat heb je zelf al geprobeerd om de situatie te veranderen?

De ander stapt hier in de huidige situatie en beschrijft hoe dat er uit ziet. Ook hier check ik of de coachee een duidelijk beeld heeft van zijn/haar eigen realiteit.

OPTIES Oplossingen

Vervolgens kom je (na meerdere sessies) uit bij de derde fase waarin de coachee opties gaat verkennen. Een goed inzicht in de huidige situatie biedt de coachee de mogelijkheid na te denken over opties (oplossingen) om de gewenste situatie te bereiken. Ik moedig de coachee dan zoveel mogelijk aan om daarbij lekker out of the box te brainstormen. Ook laat ik meestal opties noteren die genoemd worden en noem (desgewenst) aan het eind van de brainstorm nog wat opties die mogelijk zijn.  

Enkele hulpvragen bij OPTIONS:

 • Welke opties zie jij?
 • Wat zou je kunnen doen?
 • Wat zou je nog meer kunnen doen?
 • Wat ben je bereid te doen om je goal te realiseren?
 • Wat zou je meer, minder, anders kunnen doen?
 • Welke voor- en nadelen zie je van deze opties?

De ander ontdekt nu welke opties er allemaal zijn om zijn/haar goal te realiseren. Ik coach dit creatieve proces en help bij de ordening van de opties. Samen lopen we de opbrengt door, waarbij ik de coachee zelf de voor – en nadelen van de opties laat benoemen.

WAY FORWARD – Aktie

In deze fase kiest de coachee opties die zorgen dat zijn/haar doel daadwerkelijk realiteit wordt. Met andere woorden: wat doet de ander om zijn/haar doel daadwerkelijk te bereiken.

Enkele hulpvragen bij WAY FORWARD

 • Welke optie heeft je voorkeur en kies je?
 • Wat wordt daarin je eerste concrete stap?
 • Wanneer begin je daarmee?
 • Hoe zorg je ervoor dat je die stap ook werkelijk zet?
 • Wat weerhoud je ervan om die stap te zetten?
 • Wat en wie helpen je om de obstakels te overwinnen?

Na het beantwoorden van de vragen in deze fase, committeert de coachee zich eigenlijk al aan zijn/haar eerste stap. Ik laat coachees hun eerste concrete stap meestal opschrijven en hardop uit spreken waardoor het nog meer kracht krijgt.

De Coach

Als coach ben jij degene die de ander begeleidt tijdens de fasen van het GROW-model. Het blijft belangrijk dat je de ander zelf de vragen laat beantwoorden. Op die manier wordt het creatieve denkproces aangezet en blijft de ander zelf eigenaar van het coachproces. Dit bevordert de (intrinsieke) motivatie waardoor de kans dat de ander er mee aan de slag gaat groter wordt. En daar wordt iedereen blij van!  

Meer weten…

Naast het GROW-model pas ik ook andere methoden en werkvormen toe. Dit uiteraard op maat afgestemd op de coachvraag. Wil jij aan de slag met dit GROW-model en wil je er meer over weten, dan kan dat. Ik heb de vragen per fase nog meer uitgewerkt die je via het contactformulier kunt aanvragen.